Školení MS Excel pro firmy: Zvyšte efektivitu vašeho týmu!

Jak školení bude probíhat, hezky krok za krokem

1) Zvolíte si počet účastníků a cílovou úroveň dovedností, které by měli dosáhnout.

Základy práce s tabulkami

 • práce s tabulkami, ukládání do různých datových formátů
 • využívání dostupné nápovědy, správné návyky při tvorbě tabulek
 • označování, zadávání, kopírování, mazání a řazení dat
 • práce s řádky a sloupci v tabulkách, vytváření nových listů
 • vytváření matematických a logických vzorců využívající základní funkce
 • rozpoznávání chyb ve vzorcích a jejich oprava
 • formátování buněk a obsahu tabulek
 • vytváření a formátování základních typů grafů
 • přizpůsobení listu a nastavení tiskové oblasti

Pokročilé dovednosti a techniky

 • podmíněné formátování, pokročilé formátování buněk
 • používání a kombinování funkcí pro matematické, logické, finanční, statistické, textové a databázové operace
 • vytváření grafů a využívání pokročilých technik jejich formátování
 • analaýza, filtorvání a řazení dat, vytváření seznamů a scénářů
 • nastavení automatického ověřování dat
 • zvyšoování produktivity pojmenováním buněk a oblastí
 • vkládání dat z různých zdrojů a vytváření datových propojení
 • zabezpečení dat v sešitech, omezení přístupu, hesla

2) Vstupní dotazník pro účastníky školení

Díky dotazníku zjistím současnou úroveň vědomostí a při sestavování školení se zaměřím zejména na oblasti, které neovládají. Zároveň mohu skupinu vhodně rozdělit, pokud by to bylo třeba, abych neškolil najednou účastníky příliš rozdílné úrovně. Není nic horšího, než když se na školení někdo nudí nebo mu naopak chybí dostatečné základní znalosti, aby výklad zvládal. Díky vstupnímu dotazníku mohu školit efektivně a cíleně.

3) Průběh samotného školení

Školit mohu u vás ve firmě, u mě v učebně (v Kladně), i online například pomocí aplikace Zoom. Snažím se o vytvoření přátelské a otevřené atmosféry. Školím jednoduše, bez zbytečného používání technických termínů, zkrátka tak, aby výklad byl srozumitelný pro každého, bez ohledu na jeho technické znalosti IT technologií. Pokud výuka probíhá u mě v učebně, rád zajistím malé občerstvení bohaté na cukr a dostatek kvalitní kávy, aby se nám dobře pracovalo. Školení trvá 7 - 8 hodin včetně pravidelných přestávek.

4) Cvičební materiály pro opakování

Po úspěšném dokončení školení pošlu všem absolventům materiály, které jim pomohou procvičit si dovednosti získané při školení. Samostatné procvičování pomáhá pevně ukotvit získané vědomosti v paměti a zvyšuje schopnost jejich využití v budoucnu. Pokud se něco nového naučíte, ale v následujících 30 dnech to nevyzkoušíte v praxi, je téměř jisté, že danou věc zapomenete. Právě tomu se snažím předejít.

5) Testování dovedností pomocí konceptu ECDL (volitelné)

Testování absolventů školení ze strany nezávislé organizace ECDL umožní transparentním způsobem ověřit, do jaké míry dokáží absolventi využít svých vědomostí v praxi. Jedná se o skvělý ukazatel (nejen) pro vedení firmy, která školení pro své zaměstnance hradí a co si budeme povídat, je to výborná motivace pro lektora i všechny účastníky školení k podání skvělého výkonu. A jako bonus mohou úspěšní absolventi získat mezinárodně uznávaný certifikát ECDL, který potvrzuje úroveň jejich digitálních dovedností. Testování probíhá v prostorách učebny v Kladně a trvá cca 1 hodinu.

Tak co, jdeme do toho společně?

Kolik školení bude stát

FIXNÍ POLOŽKY

Školení (cca 7-8 hodin včetně přestávek) - 12.000 Kč

Vstupní testování účastníků - 0 Kč (v ceně školení)

Cvičební materiály - 0 Kč (v ceně školení)

VOLITELNÉ TESTOVÁNÍ

Testování ECDL je volitelnou položkou. I když si jsem vědom, že testování prodraží cenu školení, na oplátku získáte skvělou zpětnou vazbu, jak efektivní školení bylo. Všichni zúčastnění tak jistě podají nejlepší možný výkon. A to je přece cílem, nebo ne?

Testování ECDL na úrovni “Základní” - 750 Kč/osoba

Testování ECDL na úrovni “Pokročilý” - 950 Kč/osoba

Testování zahrnuje provedení testu, vyhodnocení, ECDL index a vystavení certifikátu v případě úspěšného složení zkoušky.

Nejsem plátcem DPH, všechny ceny jsou tedy konečné.

Poptávka školení na míru

Stačí vyplnit níže uvedený dotazník a já se vám ozvu hned, jakmile to půjde. Společně se domluvíme na podrobnostech školení, přesné ceně a termínu. Samozřejmě rád odpovím na jakékoliv dotazy a doporučím ideální řešení na míru potřebám vašeho týmu.